همه قیمت ها به تومان می باشد

آخرین تغییرات قیمت : دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 - 11:50 صبح

ضخامت (میلیمتر)/ سایز(اینچ) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10
2
455.000
سایز 1/2 اینچ
ضخامت 2 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
610.000
سایز 3/4 اینچ
ضخامت 2 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
777.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 2 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
999.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 2 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
1.120.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 2 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
1.400.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 2 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0 0
2 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 0 0 0 0 0 0
2.190.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
2.520.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0 0 0 0
2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
2.450.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
2.160.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0 0 0 0
3 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4.900.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0
9.150.000
سایز 8 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0
4 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
4.850.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0 0
10.800.000
سایز 8 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0
5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.100.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 6 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
13.300.000
سایز 8 اینچ
ضخامت 6 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0
6 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

توجه : همکاران گرامی لطفا به دلیل نوسانات قیمت در بازار جهت اطلاع از موجودی کالا و قیمت نهایی محصول با کارشناسان ما در تماس باشید. 66654231-66654129-021

دسته بندی : لوله

.