همه قیمت ها به تومان می باشد

آخرین تغییرات قیمت : شنبه 27 آبان 1402 - 10:21 صبح

ضخامت (میلیمتر)/ سایز(اینچ) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10
2
400.000
سایز 1/2 اینچ
ضخامت 2 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
510.000
سایز 3/4 اینچ
ضخامت 2 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
660.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 2 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
850.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 2 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
960.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 2 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0 0 0
2 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 0 0
760.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
960.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
1.080.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
1.355.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0 0
2.5 0 0 0 0 0 0
1.830.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0
2.8 0 0
840.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
1.060.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
1.210.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0
2.020.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
3.230.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0 0 0
3 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
3.180.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
4.120.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0
6.450.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0
4 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
4.150.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
5.450.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0
8.100.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0
5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.200.000
سایز 5 اینچ
ضخامت 6 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
9.400.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 6 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0
6 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

توجه : همکاران گرامی لطفا به دلیل نوسانات قیمت در بازار جهت اطلاع از موجودی کالا و قیمت نهایی محصول با کارشناسان ما در تماس باشید. 66654231-66654129-021

دسته بندی : لوله

.