همه قیمت ها به تومان می باشد

آخرین تغییرات قیمت : دوشنبه 02 اسفند 1400 - 10:32 صبح

ضخامت (میلیمتر)/ سایز(اینچ) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10
2
209.000
سایز 1/2 اینچ
ضخامت 2 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 0 0 0
507.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
581.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
753.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0 0
2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.105.000
سایز 5 اینچ
ضخامت 3 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
2.605.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 3 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0
3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.685.000
سایز 5 اینچ
ضخامت 4 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
3.385.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 4 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
4.460.000
سایز 8 اینچ
ضخامت 4 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0
4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.610.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 4.5 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0
1.806.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 5 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0
3.410.000
سایز 5 اینچ
ضخامت 5 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
4.185.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 5 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
5.210.000
سایز 8 اینچ
ضخامت 5 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
7.100.000
سایز 10 اینچ
ضخامت 5 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.310.000
سایز 5 اینچ
ضخامت 6 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
5.060.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 6 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
6.910.000
سایز 8 اینچ
ضخامت 6 بدون دنده میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
932.000
سایز 8 اینچ
ضخامت 8 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0

توجه : همکاران گرامی لطفا به دلیل نوسانات قیمت در بازار جهت اطلاع از موجودی کالا و قیمت نهایی محصول با کارشناسان ما در تماس باشید. 66654231-66654129-021

دسته بندی : لوله

.