همه قیمت ها به تومان می باشد

آخرین تغییرات قیمت : شنبه 27 آبان 1402 - 09:57 صبح

ضخامت (میلیمتر)/ سایز(اینچ) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10
2
400.000
سایز 1/2 اینچ
ضخامت 2 میلیمتر
وزن تقریبی 6.2 کیلوگرم
525.000
سایز 3/4 اینچ
ضخامت 2 میلیمتر
وزن تقریبی 8.2 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3
445.000
سایز 1/2 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 7 کیلوگرم
650.000
سایز 3/4 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 9 کیلوگرم
745.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 11.5 کیلوگرم
970.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 14.5 کیلوگرم
1.095.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 16.5 کیلوگرم
1.430.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 21 کیلوگرم
1.780.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 25.5 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0
2.5
485.000
سایز 1/2 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 7.4 کیلوگرم
0
835.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 12.3 کیلوگرم
1.070.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 15.5 کیلوگرم
1.230.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 18 کیلوگرم
1.550.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 23 کیلوگرم
0
2.350.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 33.5 کیلوگرم
2.990.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 43 کیلوگرم
0 0 0 0
2.8 0 0 0
1.260.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 17.7 کیلوگرم
0
1.710.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 25.5 کیلوگرم
2.065.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 33 کیلوگرم
0
3.220.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 48 کیلوگرم
0 0 0 0
3 0 0 0
1.350.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 18.2 کیلوگرم
0
1.800.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 27 کیلوگرم
2.220.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 34 کیلوگرم
2.800.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 40 کیلوگرم
3.650.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 52 کیلوگرم
4.200.000
سایز 5 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0 0
3 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 0 0 0 0 0
1.990.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 3.3 میلیمتر
وزن تقریبی 29.3 کیلوگرم
0 0
3.800.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 3.3 میلیمتر
وزن تقریبی 58 کیلوگرم
0 0 0 0
3.3 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 0 0 0 0 0
2.080.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 3.5 میلیمتر
وزن تقریبی 31.5 کیلوگرم
0 0
3.990.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 3.5 میلیمتر
وزن تقریبی 62 کیلوگرم
0 0 0 0
3.5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8 0 0 0 0 0
2.270.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 3.8 میلیمتر
وزن تقریبی 33.5 کیلوگرم
0 0
4.250.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 3.8 میلیمتر
وزن تقریبی 65 کیلوگرم
0 0 0 0
3.8 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
2.320.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 34.5 کیلوگرم
0 0
4.450.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 68 کیلوگرم
5.300.000
سایز 5 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
6.800.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0
4 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.100.000
سایز 5 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
8.230.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0
5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

توجه : همکاران گرامی لطفا به دلیل نوسانات قیمت در بازار جهت اطلاع از موجودی کالا و قیمت نهایی محصول با کارشناسان ما در تماس باشید. 66654231-66654129-021

دسته بندی : لوله

.