همه قیمت ها به تومان می باشد

آخرین تغییرات قیمت : چهارشنبه 10 خرداد 1402 - 12:56 عصر

ضخامت (میلیمتر)/ سایز(اینچ) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10
2 0
505.000
سایز 3/4 اینچ
ضخامت 2 میلیمتر
وزن تقریبی 8.2 کیلوگرم
0
800.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 2 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 0 0 0 0 0 0 0 0
2.530.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0 0 0
2.5
460.000
سایز 1/2 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 7.4 کیلوگرم
605.000
سایز 3/4 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 9.5 کیلوگرم
770.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 12.3 کیلوگرم
1.010.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 15.5 کیلوگرم
1.135.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 18 کیلوگرم
1.420.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 23 کیلوگرم
1.760.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 28 کیلوگرم
2.090.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 33.5 کیلوگرم
2.730.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 43 کیلوگرم
0 0 0 0
2.8 0
650.000
سایز 3/4 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0
895.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 14.7 کیلوگرم
1.155.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 18.2 کیلوگرم
1.325.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 21.5 کیلوگرم
1.655.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 27 کیلوگرم
2.100.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 34 کیلوگرم
2.550.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 40 کیلوگرم
3.360.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 52 کیلوگرم
4.000.000
سایز 5 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
4.850.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0
3 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 0 0 0 0 0 0
2.330.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 3.3 میلیمتر
وزن تقریبی 37 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0
3.3 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 0 0 0 0 0 0 0 0
3.830.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 3.5 میلیمتر
وزن تقریبی 62 کیلوگرم
0 0 0 0
3.5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8 0 0 0 0 0 0
2.750.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 3.8 میلیمتر
وزن تقریبی 43.5 کیلوگرم
0
4.160.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 3.8 میلیمتر
وزن تقریبی 65 کیلوگرم
0 0 0 0
3.8 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
2.820.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 44.5 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0
4 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

توجه : همکاران گرامی لطفا به دلیل نوسانات قیمت در بازار جهت اطلاع از موجودی کالا و قیمت نهایی محصول با کارشناسان ما در تماس باشید. 66654231-66654129-021

دسته بندی : لوله

.