همه قیمت ها به تومان می باشد

آخرین تغییرات قیمت : دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 - 13:55 عصر

ضخامت (میلیمتر)/ سایز(اینچ) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10
2
445.000
سایز 1/2 اینچ
ضخامت 2 میلیمتر
وزن تقریبی 6.2 کیلوگرم
595.000
سایز 3/4 اینچ
ضخامت 2 میلیمتر
وزن تقریبی 8.2 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3
495.000
سایز 1/2 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 7 کیلوگرم
0
832.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 11.5 کیلوگرم
1.019.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 14.5 کیلوگرم
1.225.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 16.5 کیلوگرم
1.497.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 21 کیلوگرم
1.988.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 25.5 کیلوگرم
2.315.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
2.965.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0 0 0
2.5
539.000
سایز 1/2 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 7.4 کیلوگرم
730.000
سایز 3/4 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 9.5 کیلوگرم
908.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 12.3 کیلوگرم
1.145.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 15.5 کیلوگرم
1.345.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 18 کیلوگرم
1.668.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 23 کیلوگرم
2.168.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 28 کیلوگرم
2.497.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 33.5 کیلوگرم
3.115.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 43 کیلوگرم
0 0 0 0
2.8 0 0
985.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 13.6 کیلوگرم
0
1.495.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 20.2 کیلوگرم
1.855.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 25.5 کیلوگرم
2.345.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 33 کیلوگرم
0
3.355.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 48 کیلوگرم
0 0 0 0
3 0 0
1.035.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 14.7 کیلوگرم
1.385.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 18.2 کیلوگرم
1.545.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 21.5 کیلوگرم
1.940.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 27 کیلوگرم
2.435.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 34 کیلوگرم
3.018.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 40 کیلوگرم
0
4.758.000
سایز 5 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0 0
3 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 0 0 0 0 0 0
2.708.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 3.3 میلیمتر
وزن تقریبی 37 کیلوگرم
3.185.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 3.3 میلیمتر
وزن تقریبی 45 کیلوگرم
4.099.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 3.3 میلیمتر
وزن تقریبی 58 کیلوگرم
0 0 0 0
3.3 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 0 0 0 0 0 0
2.883.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 3.5 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
3.345.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 3.5 میلیمتر
وزن تقریبی 47 کیلوگرم
4.385.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 3.5 میلیمتر
وزن تقریبی 62 کیلوگرم
0 0 0 0
3.5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8 0 0 0 0 0
2.470.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 3.8 میلیمتر
وزن تقریبی 33.5 کیلوگرم
0 0
4.555.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 3.8 میلیمتر
وزن تقریبی 65 کیلوگرم
0 0 0 0
3.8 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
2.550.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 34.5 کیلوگرم
3.223.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 44.5 کیلوگرم
3.780.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 52.5 کیلوگرم
4.925.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 68 کیلوگرم
6.171.000
سایز 5 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
7.497.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0
4 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6.237.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 85 کیلوگرم
7.874.000
سایز 5 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
9.180.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0
5 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 بدون دنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

توجه : همکاران گرامی لطفا به دلیل نوسانات قیمت در بازار جهت اطلاع از موجودی کالا و قیمت نهایی محصول با کارشناسان ما در تماس باشید. 66654231-66654129-021

دسته بندی : لوله

.