همه قیمت ها به تومان می باشد

آخرین تغییرات قیمت : دوشنبه 02 اسفند 1400 - 10:26 صبح

ضخامت (میلیمتر)/ سایز(اینچ) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6
2.3
181.000
سایز 1/2 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 6.4 کیلوگرم
235.000
سایز 3/4 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 8.1 کیلوگرم
297.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0
433.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 15.5 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0
2.5 0
238.000
سایز 3/4 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 8.8 کیلوگرم
330.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
423.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0 0
2.8
205.000
سایز 1/2 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
274.000
سایز 3/4 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
347.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 12.6 کیلوگرم
450.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 16.2 کیلوگرم
516.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 18.7 کیلوگرم
658.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 23.6 کیلوگرم
0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 0 0
374.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 3.2 میلیمتر
وزن تقریبی 14.2 کیلوگرم
492.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 3.2 میلیمتر
وزن تقریبی 18.3 کیلوگرم
588.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 3.2 میلیمتر
وزن تقریبی 21.3 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0
3.4 0 0
418.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 3.4 میلیمتر
وزن تقریبی 15 کیلوگرم
528.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 3.4 میلیمتر
وزن تقریبی 19.4 کیلوگرم
618.000
سایز 11/2 اینچ
ضخامت 3.4 میلیمتر
وزن تقریبی 22.5 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0
3.5 0 0 0 0 0
795.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 3.5 میلیمتر
وزن تقریبی 29.2 کیلوگرم
1.010.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 3.5 میلیمتر
وزن تقریبی 35.7 کیلوگرم
1.240.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 3.5 میلیمتر
وزن تقریبی 44 کیلوگرم
0 0 0
4 0 0 0 0 0
890.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 33 کیلوگرم
0 0
1.725.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 65 کیلوگرم
0 0
4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
1.516.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 50 کیلوگرم
1.660.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 61.5 کیلوگرم
2.215.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 80 کیلوگرم
2.710.000
سایز 5 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 100 کیلوگرم
3.170.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 120 کیلوگرم
6 0 0 0 0 0 0 0 0
2.655.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 6 میلیمتر
وزن تقریبی 95.5 کیلوگرم
3.315.000
سایز 5 اینچ
ضخامت 6 میلیمتر
وزن تقریبی 120 کیلوگرم
4.010.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 6 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم

توجه : همکاران گرامی لطفا به دلیل نوسانات قیمت در بازار جهت اطلاع از موجودی کالا و قیمت نهایی محصول با کارشناسان ما در تماس باشید. 66654231-66654129-021

دسته بندی : لوله

.