همه قیمت ها به تومان می باشد

آخرین تغییرات قیمت : دوشنبه 02 اسفند 1400 - 11:24 صبح

ضخامت (میلیمتر)/ سایز(اینچ) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10
2 0
211.000
سایز 3/4 اینچ
ضخامت 2 میلیمتر
وزن تقریبی 7.2 کیلوگرم
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 0 0 0 0 0 0 0 0
1.070.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 2.3 میلیمتر
وزن تقریبی 37.8 کیلوگرم
0 0 0 0
2.5 0 0
310.000
سایز 1 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 11.3 کیلوگرم
400.000
سایز 11/4 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0
560.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 21.2 کیلوگرم
715.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 25.9 کیلوگرم
845.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 2.5 میلیمتر
وزن تقریبی 31.7 کیلوگرم
0 0 0 0 0
2.8 0 0 0 0 0 0 0 0
1.240.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 2.8 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
670.000
سایز 2 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 25.2 کیلوگرم
860.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 30.8 کیلوگرم
0
1.280.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 49 کیلوگرم
0 0
2.320.000
سایز 8 اینچ
ضخامت 3 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
0
3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
1.250.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 50 کیلوگرم
0
2.035.000
سایز 5 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 80.7 کیلوگرم
2.435.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 4 میلیمتر
وزن تقریبی 96.6 کیلوگرم
0 0
4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.130.000
سایز 8 اینچ
ضخامت 4.8 میلیمتر
وزن تقریبی 151 کیلوگرم
0
5 0 0 0 0 0 0
1.400.000
سایز 21/2 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 50 کیلوگرم
1.710.000
سایز 3 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
2.210.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 80 کیلوگرم
2.695.000
سایز 5 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 101 کیلوگرم
3.175.000
سایز 6 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 120 کیلوگرم
0
5.530.000
سایز 10 اینچ
ضخامت 5 میلیمتر
وزن تقریبی 197 کیلوگرم
6 0 0 0 0 0 0 0 0
2.620.000
سایز 4 اینچ
ضخامت 6 میلیمتر
وزن تقریبی 95.5 کیلوگرم
3.310.000
سایز 5 اینچ
ضخامت 6 میلیمتر
وزن تقریبی 120 کیلوگرم
0
4.830.000
سایز 8 اینچ
ضخامت 6 میلیمتر
وزن تقریبی 0 کیلوگرم
6.670.000
سایز 10 اینچ
ضخامت 6 میلیمتر
وزن تقریبی 235 کیلوگرم

توجه : همکاران گرامی لطفا به دلیل نوسانات قیمت در بازار جهت اطلاع از موجودی کالا و قیمت نهایی محصول با کارشناسان ما در تماس باشید. 66654231-66654129-021

دسته بندی : لوله

.