شیر هوای تک محفظه (دو روزنه و تک روزنه)

کد محصول : vog-10012• عمل هوادهی و تخلیه هوا به شکل خودکار در خطوط اصلی و تغذیه صورت می گیرد • عبور سیال بطور مستقیم باعث عملکرد شیر هوا می شود. • حفاظت در مقابل خورندگی. • سطوح داخل و خارج شیر با رنگ پودری اپوکسی که با روش الکترواستاتیک انجام شده حفاظت می شود.


  • اشتراک گذاری

شرح محصول

نحوه عملکرد:
• عمل هوادهی و تخلیه هوا به شکل خودکار در خطوط اصلی و تغذیه صورت می گیرد
• عبور سیال بطور مستقیم باعث عملکرد شیر هوا می شود.
• حفاظت در مقابل خورندگی.
• سطوح داخل و خارج شیر با رنگ پودری اپوکسی که با روش الکترواستاتیک انجام شده حفاظت می شود.
روزنه بزرگ:
• به منظور هوادهی و تخلیه هوا با حجم زیاد در هنگام پرکردن خط و تخلیه خط مورد استفاده قرار می گیرد.
روزنه کوچک:
• تخلیه هوای جمع شده هنگامی که خط تحت فشار کاری قرار دارد.
نکات مهم:
• حداقل فشار برای آب بندی0.3 بار می باشد، چنانچه حداقل فشار برای آب بندی کمتر از 0.3 بار لازم باشد لازم است اعلام گردد.
• به منظور نصب و نگهداری صحیح شیرآلات به دستورالعمل مربوطه مراجعه نمایید.
مزایای شیر هوای تک محفظه دو روزنه و تک روزنه:
• ابعاد کم
• ظرفیت بیشتر در مقایسه با شیر هوای دو محفظه
• تعداد قطعات کمتر
• قسمت داخل )گوی لاستیکی) ABS یا EPDM
• رنگ الکترواستاتیکی پودری (EKB)
• واشر آب بندی از جنس EPDM یا کلین گریت
• جنس پیچ ها از نوع فولاد زنگ نزن A2

Single chamber air valve
(double and single hole)


Performance:
• Inhaling and exhaling in automatically done in the main and lines.
• Direct fluid of the liquid activates the air valve.
• Resistance against corrosion.
• Internal and external surface of the valve is covered with electrostatic powder epoxy.
Big hole:
• It is used for massive inhaling and exhaling while filling or exhausting the line.
Small hole:
• Exhausting the collected air when it is under work pres sure.
Notice:
• Minimum pressure for sealing is 0.3 bar. The pressure less than 0.3 should be announced by he customer in advance.
• For proper installation and maintenance of valves refer to the relevant instructions.
Advantages of single chamber (single or double hole) valve:
• Small body
• More capacity comparing the double chamber valve
• Less parts
• EPDM or ABS (rubber globe) inside
• Electrostatic powder covering(EKB)
• EPDM or clean great sealing washer
• Stainless steel 2 bolts

ویژگی محصول

برای بهترین انتخاب

با متخصص های ما تماس یگیرید