لیست قیمت اتصالات دنده ای گالوانیزه چینی % 0 تخفیف

توجه : همکاران گرامی لطفا به دلیل نوسانات قیمت در بازار جهت اطلاع از موجودی کالا و قیمت نهایی محصول با کارشناسان ما در تماس باشید. 66654231-66654129-021

نام محصولسایز"1/2"3/4"1"11/4"11/2"2"21/2"3"4
زانو63,00098,000132,000227,000305,000416,000741,0001,027,0002,000,000
سراه90,000139,000184,000308,000344,000624,000871,0001,209,0002,119,000
چپقی66,000100,000158,000253,000351,000494,000767,0001,183,0002,275,000
روپیچ48,75074,000111,000188,000243,000296,000750,000850,0001,175,000
مغزی36,80065,00087,000136,000171,000253,000416,000572,000923,000
بوشن51,00076,000100,000182,000227,000318,000468,000606,0001,027,000
مهره سفید152,000221,000325,000481,000611,000897,0001,391,0002,015,0002,535,000
مهره سیاه136,000203,000277,500431,000531,000793,0001,312,0001,850,0002,350,000
درپوش19,80035,00053,00088,000130,000178,000272,000456,000700,000
بوشن جوشی سفید---------
بوشن جوشی سیاه---------
زانو 45 درجه62,50090,000131,000200,000262,500418,000637,500925,0001,700,000
چپقی 45 درجه71,000103,000162,000243,000318,000475,000650,000975,0001,846,000
چهار راه تخت143,000196,000227,500325,000475,0001,010,0001,600,0002,600,000-
گپ32,00045,00085,000137,500195,000268,000361,000625,000850,000
تبدیل "3/4
35,000--------
تبدیل "161,00059,000-------
تبدیل "11/4114,000113,00098,000------
تبدیل "11/2149,000148,000127,000127,000-----
تبدیل "2214,000201,000201,000201,000198,000----
تبدیل "21/2-390,000390,000390,000390,000338,000---
تبدیل "3--572,000572,000572,000513,000448,000--
تبدیل "4--1,079,0001,079,0001,079,0001,079,0001,079,000923,000-
سراه تبدیلی "3/4122,000--------
سراه تبدیلی "1198,000198,000-------
سراه تبدیلی "11/4214,000286,000312,000------
سراه تبدیلی "11/2325,000351,000403,000481,000-----
سراه تبدیلی "2481,000500,000500,000500,000533,000----
سراه تبدیلی "21/2949,000949,000949,000949,000949,000936,000---
سراه تبدیلی "3-1,118,0001,118,0001,144,0001,144,0001,144,0001,170,000--
سراه تبدیلی "4--2,145,0002,145,0002,145,0002,145,0002,145,0002,275,000-
زانو "1/2 سیاه60,000بوشن "1/2 سیاه49,000بوشن "1/2 × "3/475,000زانو "1/2× "3/486,000
زانو "1 سیاه107,000بوشن "1 سیاه81,000بوشن "1/2 × "1110,000زانو "1/2 × "1